KAISAN VAALITEEMAT 2021

TULEVAISUUDEN KAUPUNKI - MILLAINEN SE ON?

KESTÄVÄ

ELINVOIMA & KESTÄVYYS Kestävä kaupunki on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä. Kaupunki tukee yritysten kasvua ja hyvinvointia sekä tarjoaa laadukkaita palveluita asukkailleen.

Lue lisää

KASVATTAVA

KOULU & KASVATUS Koulutukselle on taattava riittävä rahoitus. Koulutusjärjestelmän kestävä uudistaminen, turvalliset ja terveelliset oppimistilat, sekä maltilliset ryhmäkoot - näistä syntyy turvallinen arki.

Lue lisää

LIIKUTTAVA

LIIKKUMINEN & KULTTUURI Lihasvoimin liikkuminen lisää elinympäristön viihtyvyyttä ja tuo mukanaan terveyshyötyjä. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tekevät elämisestä mielekästä ja luovat kokonaisvaltaista hyvinvointia asukkaille.

Lue lisää
Kestävä kaupunki

Elinvoimaisuutta

Elinvoimaisuus ja tasapainoinen kuntatalous luovat pohjan palveluille, joita tarvitsemme tukemaan kuntalaisten eli meidän kaikkien hyvinvointia. Elinvoimaisuuden rakentumiseen tarvitaan innovatiivisia yrittäjiä ja elämänmakuista kaupunkikeskustaa. Kaupungin on tarjottava yrittäjille laadukkaita tukipalveluita ja koulutusjärjestelmän kannustettava kaikilla asteilla yrittäjämäiseen ajatteluun.

Kestävyyttä

Kestävä kaupunki on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä. Päätöksenteon tulee pohjautua tutkittuun tietoon ja päätösten vaikutuksia tulee arvioida kattavasti. Kestävä päätöksenteko luo mahdollisuuden ihmisten kuin luonnon hyvinvoinnin vaalimiselle. Resurssiviisauden periaatteita tulee edistää tulevalla kaudella mm. lisäämällä kaupunkivihreän ja suojellun metsän määrää, edistää kestäviä liikkumismuotoja sekä puurakentamista.

Kasvattava kaupunki

Koulu ja kasvatus

Oppimisen lähtökohtana opettajille ja oppilaille ovat turvalliset ja terveelliset oppimistilat. Opetusryhmien kokoa ei saa nostaa tarpeettoman korkeaksi ja rahoitus pidettävä riittävänä. Opettajien jaksamisesta tulee huolehtia ja kehittää johtamisjärjestelmää. Liikkuva koulu kannustaa terveyteen ja kiusaamiseen tulee puuttua ajoissa.

Turvallinen arki

Lapsen hyvän elämän alku muodostuu turvallisesta perheestä, mukavasta koulusta tai varhaiskasvatuksesta sekä tiiviistä yhteisöstä. Varhaiskasvatukseen tulee taata riittävät resurssit ja tukea ammattilaisia työssään. Ongelmien ennaltaehkäisy on ihmisyyden kunnioittamista ja sen tulee olla läpileikkaavana periaatteena kaikessa toiminnassa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla toimivat ja napata tukiverkkoonsa pudonneen.

Liikuttava kaupunki

Kävely ja pyöräily

Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelman tavoitteiden toteutusta tulee nopeuttaa. Lihasvoimin liikkuminen lisää elinympäristön viihtyisyyttä, vähentää ilmastopäästöjä ja tuo mukanaan terveyshyötyjä. Liikenteen päästöjä on mahdollista vähentää vain lisäämällä kestävien liikkumismuotojen osuutta sekä tarjoamalla mm. biokaasun tankkauspisteitä, kehittämällä toimivaa joukkoliikennettä ja joustavia matkaketjuja.

Liikunta ja kulttuuri

Liikuntapääkaupunki Jyväskylän tulee panostaa lähiliikuntapaikkoihin ja luoda mahdollisuuksia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksille. Liikunta- ja kulttuuripalvelut tekevät elämisestä mielekästä ja luovat kokonaisvaltaista hyvinvointia asukkaille. Monipuolinen kaupunkikulttuuri pitää sisällään uusia ja vanhoja kulttuurin muotoja. Liikuttava kaupunki liikuttaa niin kehoa kuin mieltä!

Jyväskylä
kaisa.peltonen@vihreat.fi
040 778 0541

Ota yhteyttä

Kiitos, että otit yhteyttä! Viestisi Kaisalle on toimitettu perille. Ohops!Tarkista, että olet täyttänyt kaikki kentät oikein.
Tyhjennä
© 2014-2021 Kaisa Peltonen.