KAISAN VAALITEEMAT 2017

TULEVAISUUDEN KAUPUNKI - MILLAINEN SE ON?

ELÄMÄNMAKUINEN

ELINVOIMA & ASUKKAAT Elämänmakuinen ja elinvoimainen kaupunki tukee yrittäjien hyvinvointia ja tarjoaa laadukkaita palveluita asukkailleen. Vuoropuhelua kaupungin ja asukkaiden välillä tulee tiivistää.

Lue lisää

KASVATTAVA

KOULU & KASVATUS Koulutukselle on taattava riittävä rahoitus. Koulutusjärjestelmän kestävä uudistaminen, turvalliset ja terveelliset oppimistilat, sekä maltilliset ryhmäkoot - näistä syntyy turvallinen arki.

Lue lisää

LIIKUTTAVA

LIIKKUMINEN & KULTTUURI Lihasvoimin liikkuminen lisää elinympäristön viihtyvyyttä ja tuo mukanaan terveyshyötyjä. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tekevät elämisestä mielekästä ja luovat kokonaisvaltaista hyvinvointia asukkaille.

Lue lisää
Elämänmakuinen kaupunki

Elinvoimaisuutta

Elämänmakuinen kaupunki houkuttelee yrityksiä ja asukkaita Jyväskylään. Elinvoimaisuuden rakentumiseen tarvitaan hyvinvoivia yrittäjiä ja laadukkaita palveluita asukkaille. Yrittäjyyttä on voitava kokeilla kevyesti, kaupungin tarjottava laadukkaita tukipalveluita ja koulutusjärjestelmän kannustettava kaikilla asteilla yrittäjämäiseen ajatteluun.

Osallisuutta

Asukkaat tulee ottaa vahvemmin mukaan muodostamaan omaa kuntaa niin yksityishenkilöinä kuin kolmannen sektorin toimijoiden kautta. Myös työntekijöitä tulee kuulla ja ottaa mukaan ideointiin. Parhaimmat ideat syntyvät yhteistyöllä ja luottamuksella. Vuoropuhelua kaupungin ja asukkaiden välillä tulee tiivistää.

Kasvattava kaupunki

Koulu ja kasvatus

Koulujärjestelmän uudistamista tulee suunnitella yhdessä opettajien kanssa ja juurruttaa käytäntöön täydennyskoulutuksilla ja hyvällä johtamisella. Oppimisen lähtökohtana opettajille ja oppilaille on turvalliset ja terveelliset oppimistilat. Opetustiloja tulee modernisoida ja sisäilmaongelmiin puuttua ajoissa. Opetusryhmien kokoa ei saa nostaa tarpeettoman korkeaksi ja rahoitus pidettävä riittävänä.

Turvallinen arki

Lapsen onnellisuus ja hyvän elämän alku muodostuu turvallisesta perheestä, mukavasta koulupäivästä tai päivähoidosta ja tiiviistä yhteisöstä. Varhaiskasvatukseen tulee taata riittävät resurssit eikä päivähoito-oikeutta tule rajata. Ongelmien ennaltaehkäisy on ihmisyyden kunnioittamista ja sen tulee olla läpileikkaavana periaatteena kaikessa toiminnassa.

Liikuttava kaupunki

Kävely ja pyöräily

Lihasvoimin liikkuminen lisää elinympäristön viihtyvyyttä ja tuo mukanaan terveyshyötyjä. Jyväskylän tulee sitoutua toteuttamaan pyöräilynedistämisenohjelman tavoitteet pikaisella aikataululla. Tiivis ja ihmisen tarpeita kuunteleva kaupunkirakenne toimii hyvänä pohjana niin ihmisille kuin ympäristölle.

Liikunta ja kulttuuri

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tekevät elämisestä mielekästä ja luovat kokonaisvaltaista hyvinvointia asukkaille. Kuntalaisille tulee mahdollistaa omaehtoinen liikkuminen monipuolisilla liikuntapalveluilla ja -paikoilla. Monipuolinen kaupunkikulttuuri pitää sisällään uusia ja vanhoja kulttuurin muotoja.

Keski-Suomen Vihreät
kaisa.peltonen@vihreat.fi
040 778 0541

Ota yhteyttä

Kiitos, että otit yhteyttä! Viestisi Kaisalle on toimitettu perille. Ohops!Tarkista, että olet täyttänyt kaikki kentät oikein.
Tyhjennä
© 2014-2015 Kaisa Peltonen.