Tiukille meni!

Kaupunkirakennelautakunta lisäsi yksimielisesti 27.8.2013 palvelulinjauksiin uuden linjauksen pyöräilyolosuhteiden kehittämisestä kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Lisälinjauksen tavoitteena oli pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuden nostamisessa terveydenhuollossa saatavat säästöt, liikenneruuhkien vähentäminen sekä kaupungin viihtyisyyden lisääminen.

P1010601Palvelulinjauksista tehtiin kolmas versio, josta kaupunkirakennelautakunnan yksimielisesti toivoma linjaus oli hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Virkamiehet kertoivat poistolle syyksi mm. että pyöräily toisi lisäkustannuksia eikä säästöjä, vaikka näinhän ei todellisuudessa lopulta ole (ks. puheenvuoroni lopussa). Hallituksessa lisäys ei saanut myöskään kannatusta, joten viimeinen mahdollisuus oli pyrkiä saamaan linjaus takaisin lopulliseen palvelulinjausten versioon valtuustossa 30.9.  Ja tiukillehan se meni. Lisäysehdotus meni äänestykseen ja hävittiin se 32-33.  Positiivista on kuitenkin se, että melkein puolet kannatti linjauksen lisäystä. Ainoastaan kokoomuksen valtuustoryhmä oli tietääkseni yksimielisesti linjauksen lisäämistä vastaan.

Onneksi Palvelulinjauksien 2013-2016 yhteydessä sovittiin, että linjauksia tarkastellaan vuosittain, joten uusi yritys on varmasti luvassa. Erityisen tärkeää on saada pyöräilyolosuhteiden kehittämistä kirjatuksi erilaisiin tavoiteohjelmiin, jotta suunta kaupunkisuunnittelulle selkenisi.

Puheenvuoroni 30.9. valtuustossa:

Uuteen palvelulinjausten versioon on haettu palautteita eri tahoilta, joissa yhtenä tärkeimmistä asioista on pidetty hyvinvoinnin tukemista sekä ennaltaehkäisevää toimintaa. Uudistamistyössä on pyritty hakemaan kokonaistaloudellisia ratkaisuja. Tavoitteet ovat meille kaikille tuttuja ja varmasti kaikkien allekirjoittamia.

Käytäntöön asti nämä tavoitteet eivät valitettavasti päässeet kaikilta osin uudessa versiossa. Kaupunkirakennelautakunta halusi lisätä yksimielisesti 27.8. uuden linjauksen pyöräilyolosuhteiden kehittämisestä kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Tämä oli vahva tahdonilmaus lautakunnalta edistää pyöräilyä ja sitä kautta saada aikaan säästöjä terveydenhuollosta, vähentää liikenneruuhkia sekä lisätä kaupungin viihtyisyyttä. Erilaisten palvelupisteiden harventuessa laadukkaat pyöräväylät lisäisivät myös alueellista tasa-arvoa

Virkamiesvalmistelussa lautakunnan yksimielinen linjaus oli kuitenkin poistettu epämääräisillä syillä kuten sillä, että pyöräilyolosuhteiden kehittäminen toisi lisäkustannuksia eikä suinkaan säästöjä. Uusin tutkimustieto ei ole selkeästikään vielä saavuttanut Jyväskylää.

Muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan jokainen uusi pyöräilijä tuottaa yhteiskunnalle säästöä noin 0,7 euroa per pyöräilty kilometri. Uusin selvitys on tehty Suomessa. Helsingissä euron investointi pyöräteihin toisi lähes kahdeksan euron hyödyt. Säästöt tulevat suoraan terveydenhuoltokustannuksista sekä aikasäästöistä. Tämän faktatiedon perusteella Helsingillä on ollut uskallusta ottaa uusi suunta kaupunkisuunnitteluun. Jyväskylässä myös kaupunkirakennelautakunnalla oli uskallusta tuoda uusia avauksia toteuttaa ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia tukevaa kaupunkisuunnittelua. Laadukkaiden pyöräväylien on todettu lisäävän ihmisten intoa tarttua pyörään niin kauppareissuilla, työmatkoilla kuin matkoilla harrastuksiinkin.

Palvelulinjauksiin 2013-2016 tulee lisätä kaupunkirakennelautakunnan sinne yksimielisesti esittämä linjaus pyöräilyn edistämisestä. Lautakunnan 27.8. kokouksessaan tekemä yksimielinen päätös oli selkeä tahdonilmaus, jota ei voi ohittaa.

Näillä perusteilla esitän, että sivulle 7 kaupunkirakennepalveluiden kohdalle otsikon ”Palveluiden järjestäminen” alle kolmanneksi kohdaksi lisätään palvelulinjaus ”Laadukkaalla jalankulku- ja pyöräväylien rakentamisella ja ylläpidolla edistetään hyvinvointia ja palveluiden saavutettavuutta.”

Pyöräparkit lisäävät pyöräilyn houkuttavuutta

Keskisuomalainen julkaisi 16.6. mielipidekirjoitukseni liittyen pyöräparkkeihin:

Pyöräparkit lisäävät pyöräilyn houkuttavuutta

Pyöräparkki”Pyöriä siellä sun täällä” uutisoi Keskisuomalainen 12.6. Polkupyöriä jätetään keskusta-alueella sinne tänne johtuen suurelta osalta siitä, että pyöräparkkeja ei ole vieläkään riittävästi. Onneksi pyörien lisääntyminen on lähtökohtaisesti positiivinen ongelma ja sen vuoksi pyöräparkkeja ollaankin lisäämässä kaupunkialueelle tuntuvasti.

Laadukkaiden pyöräväylien lisäksi yksi suuri pyöräilyn vetovoimatekijä on sen helppous. Polkupyörä on nopein kulkuväline kaupunkialueella, jolloin pyöräilyn helppoutta ja nopeutta lisäävät lähellä liikkeitä, oppilaitoksia ja työpaikkoja sijaitsevat pyöräparkit. Pyöräparkeissa pyörille tulee olla varattuna tarpeeksi tilaa, niiden tulee olla helposti lähestyttävissä ja parhaassa tapauksessa pyöräparkit ovat vielä katettuja.

Jos pyöräparkkeja on ripoteltuna tarpeeksi ympäri kaupunkia, lukitaan pyöriä vähemmän muun muassa lyhtypylväisiin ja kaiteisiin. Tämä kuitenkin vaatii pyöräparkeilta runkolukitusmahdollisuutta. Monet polkupyörät ovat tällä hetkellä laadukkaita, jolloin polkupyörää ei ole järkevää jättää parkkiin ilman runkolukitusta. Samaa suosittelevat myös monet vakuutusyhtiöt.

Luomalla pyöräilylle mielekkäät olosuhteet voidaan kaupungista tehdä viihtyisä, vähentää liikenneruuhkia ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Kaupungin talouden kannalta satsaaminen pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen maksaa itsensä takaisin hetkessä.

WHO:n mukaan jokainen uusi pyöräilijä tuottaa yhteiskunnalle säästöä noin 0,7 euroa per pyöräilty kilometri. Ranskassa taas on todettu, että jokainen työmatkapyöräilijä säästää yhteiskunnan terveydenhoitokuluja keskimäärin 1 200 euroa vuodessa. YK:n tuoreen määritelmän mukaan polkupyörä on yksinkertaisesti planeetan paras kulkuneuvo.

Pyöräilyn edistäminen vaatii muutosta niin liikenneinfrassa kuin ajattelutavoissakin. Jyväskylällä on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä entistäkin pyöräily-ystävällisemmäksi kaupungiksi ja samalla luoda positiivista ihmisläheistä imagoa kaupungille.

Kaisa Peltonen

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Pyöräparaatilla vaikuttavuutta pyöräilyn edistämiseen

Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 11.-19.5. Jyväskylän seudulla jokaiselle löytyy varmasti jokin mukava tapahtuma laajasta valikoimasta: www.pyorailyviikko.fiWeCycleJKL.

Erityisen innostava tapahtuma on pyöräparaati, joka ajetaan osana We Cycle JKL! -päätapahtumapäivää lauantaina 11.5. klo 13-14.

Pyöräparaati on iloinen ja leppoisa ilmainen tapahtuma, jossa pyöräillään ohjatusti letkassa rauhalliseen tahtiin pitkin Jyväskylän katuja. Mukana on monenlaisia fillareita ja livemusiikkia. Samalla vaikutetaan yhdessä pyöräilyn ja pyöräilyolosuhteiden puolesta, kun teemme pyöräilyä näkyväksi isolla joukolla. Mitä enemmän pyöräilijöitä lähtee mukaan letkaan, sitä vaikuttavampi tapahtuma ja tapahtuman idea on.

Paraatiin ovat tervetulleita aivan kaikki pyöräilevät ihmiset lapsista aikuisiin, joten tule sinäkin!

www.pyorailyviikko.fi/pyoraparaati

Sovittelun voima

Pekka  Haavisto vieraili Jyväskylässä 27.4. Valtakunnallisessa sovitteluseminaarissa ja käväisi samalla juttelemassa sovittelutoiminnasta Cafe Vocassa. Rehellisesti täytyy myöntää, että harvoin tapaa yhtä inspiroivasti ja innostavasti puhuvaa ihmistä kuin Pekka Haavisto. Kansanedustajat Pekka Haavisto (vihr.) ja Eila Tiainen (vas.) veivät keskustelua mm. someen, vihapuheeseen, sovittelupolitiikkaan ja työttömyyden lieveilmiöihin. Itselleni kolahtavin ajatus oli siinä, kun Haavisto kertoi keskustelleensa muutamien nuorten kanssa, jotka ihmettelivät työharjoittelussa ollessaan työpaikkojen ilmapiiriä. He olivat äimistelleet sitä, kuinka työpaikoilla puhutaan selän takana niin paljon pahaa eikä työpaikoilla ollut sovittelumenetelmää kyseisten tilanteiden varalle. Nuoret olivat tottuneet kouluissaan erilaisiin ratkaisukeskeisiin menetelmiin kuten KivaKouluun ja Versoon. Menetelmissä korostuu ongelmatilanteissa keskustelun kautta ymmärryksen lisääminen ja samalla myös siitä heränneiden tunteiden käsittely. Menetelmät lisäävät uskoa siihen, että asiat saadaan ratkeamaan keskustelun kautta – eikä suinkaan vihapuheen tai pahimmassa tapauksessa väkivallan kautta.

Haavisto ja TiainenTämänkaltaiset esimerkit valavat ihmeellisesti toivoa siitä, että tulossa on sukupolvi, joka ymmärtää sovittelun merkityksen, keskustelun voiman ja uskoo unelmiinsa tasa-arvoisemmasta ja avoimemmasta yhteiskunnasta. Niin nuorissa kuin meissä muissakin piilee muutoksen voima. Itse kukin voi aloittaa positiivisuuden kierteen omalla työpaikallaan puhumalla enemmän hyvää kuin pahaa selän takana työtovereistaan, kuten eräs Haavistoa ja Tiaista kuulemaan tullut katsoja ehdotti.

Unelmiin uskovaa viikonloppua toivotellen,

Kaisa

Valtuusto: Mannisenmäen pyörätien linjaukset

Kaupunginvaltuustossa 22.4. käsiteltiin Mannisenmäen kaavaa, jossa pyöräilyä ja kävelyä ei oltu huomioitu tarpeenmukaisella tavalla.

Puheenvuoroni kaavasta:

Mannisenmäelle on suunniteltu uutta asuinaluetta. Asuinalue sijaitsee korkealla mäellä, jolloin liikennesuunnittelussa tulee huomioida erityisen tarkasti kävelijät ja pyöräilijät. Asemankaavan aluekartasta voidaan huomata kevyen liikenteen väylän linjaus, joka ei mielestäni tule kannustamaan liikenne- tai työmatkapyöräilyyn ja tuo samalla myös lisämatkaa kävelijöille.

Palokankeskuksen suuntaan kulkeva kevyt liikenne alueen eteläpäästä alas Saarijärventielle on huomioitu suhteellisen hyvin: suunniteltu reitti on loiva. Mikäli kuljetaan kuitenkin Saarijärventietä Jyväskylän suunnasta, tulee pyörällä tai kävellen kulkea kiertoreittiä verrattuna siihen, että parempi linjaus tulisi viistosti keskustan suunnalta kohti Mannisenmäkeä tai jo olemassa oleva väylä yhdistettäisiin Saarijärventien varrella olevien tonttien välistä kulkevalle ulkoilureitille.

Kulkeminen pyörällä tämänhetkisessä suunnitelmassa tulee olemaan vähintään haasteellista ja jopa vaarallista: vauhti alaspäin tultaessa kohoaa suureksi ja ylöspäin kulkiessa ei hyväkuntoisinkaan jaksa mäkeä polkea. Toivonkin, että Jyväskylää ei tultaisi muistamaan jyrkistä nousuista ja tarpeettomista kiertoreiteistä, joita olisi voitu helpottaa loivemmilla linjauksilla. Meillä on jo tarpeeksi jyrkkiä mäkiä pyöräilylle Jyväskylässä, kuten Keltinmäen Jussinparta ja Halssilan uuvuttavan jyrkät nousut.

Mannisenmäelle tulee suunnitella toimivat, laadukkaat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet myös keskustan suunnalta. Tämän vuoksi vihreä valtuustoryhmä jättää ponnen, jota toivotaan hyväksyttäväksi:

”Asemakaava-alueen toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennettavien pyöräilyväylien suunnitteluun. Kaupungin keskustaan suuntautuvan Saarijärventien suuntaisen väylän linjaus tulee tarkistaa sujuvuus ja turvallisuus huomioon ottaen.”

Ponsi meni läpi yksimielisesti, joten nyt vain toivomaan, että  suunnittelijat mahdollistavat sujuvamman liikkumisen linjauksillaan!

Kaupunginvaltuuston päätökset löytyy täältä: http://jkl.fi/ajankohtaista/1/0/61046

 

Kerro mielipiteesi!

Yksi tapa vaikuttaa oman kaupungin toimintaan on käydä kuuntelemassa erilaisia kuntalaisten kuulemisia sekä vastata internetkyselyihin. Harmillista on, että monet hyvät tapahtumat ja kyselyt menevät kuntalaisilta usein huomaamattaan ohi.  Ainakin itselle on tullut täytenä yllätyksenä, kuinka paljon kaupunki järjestääkään erilaisia tiedotustilaisuuksia, kyselyitä ja kuulemisia erilaisissa kuntalaisia koskevissa asioissa.

Ubuntu_laptopAiheellista on kuitenkin pohtia, miten kuntalaiset saataisiin aktivoitua kertomaan oma mielipiteensä kaupungin ylläpitämästä toiminnasta ja minkälaisilla tavoilla mielipiteen kertomisesta voitaisiin tehdä entistäkin helpompaa. Usein keskustelutilaisuudet eivät ole houkutelleet mukaan kuin muutaman asiasta kiinnostuneen, vaikka näkemyksiä olisi haluttu kerätä laajemminkin. Yhtenä uutena ja usein suhteellisen helppona palauteväylänä toimivat internetin erilaiset sovellukset ja kyselyt. Oma suosikkini on ollut ehdottomasti Jyväskylän palautepalvelu, jonka kautta on mahdollista antaa palautetta oikeastaan lähes mistä vain ja vastauksen omaan palautteeseen olen ainakin itse joka kerta saanut. Samankaltainen vikapalvelu toimii myös kaupungin mobiiliversiossa, jolloin palaute on helppo laittaa eteenpäin heti huomatessaan vian. Asiallisesta palautteesta ollaan useimmiten hyvin kiitollisia, koska kaupungin työntekijät eivät voi kuitenkaan esimerkiksi löytää aivan hetkessä laajalta alueelta jokaista sammunutta katulamppua tai rikkoutunutta roskista. Vastuu kunnan toimivuudesta ja viihtyisyyden lisäämisestä on yhtä lailla niin kuntalaisella kuin kunnallakin.

Tällä hetkellä on myös mahdollista käydä kertomassa mielipiteensä kirjastojen toiminnasta. Muutamalla klikkauksella voi kertoa mitä tuumii oman lähikirjastonsa toiminnasta ja samalla antaa arvokasta tietoa kirjaston henkilökunnalle siitä, miten palvelua tulisi kehittää. Kyselyyn voi käydä vastailemassa 7.4. asti täällä: http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/ajankohtaista/1/0/59762

Kaupunginvaltuusto 4.3.2013

PapersUusi kaupunginvaltuusto kokoontui ensimmäistä kertaa peruskorjatulla  kaupungintalolla maanantaina 4.3. Keskustelu kävi kiivaana kuntajakoselvityksestä, sote-linjauksista sekä Lyseosta, mutta valitettavasti omaishoidontukiasiassa kunnollista keskustelua ei valtuutettujen annettu käydä. Kokous venyi lähes puoleen yöhön, jolloin valtuuston puheenjohtaja katsoi ”parhaaksi” kiirehdyttää toimintaa päättämällä keskustelu heti kahden palautusehdotuksen jälkeen (SDP:n Jari Blom ja SKP:n Riitta Tynjä). Vain toinen palautusehdotus huomioitiin ja SDP:n ehdotus äänestytettiin suurella kiireellä soraäänistä huolimatta. Valtuutetuille ei myöskään annettu mahdollisuutta esittää pyytämiään puheenvuoroja useista vaatimuksista huolimatta.

Molemmat palautusehdotukset olivat lähes samankaltaiset, mutta niillä oli pieni vivahde-ero: SKP:n ehdotukseen oli kirjattu aikaraja ja SDP:n ehdotukseen taas ei. Puheenjohtaja ei kuitenkaan malttanut kuunnella loppuun asti valtuuston mielipidettä, jolloin hänen toimintansa ei palvellut millään tavalla avoimuutta saati sitten demokratiaa. Valtuuston tyytymättömyyden huomasi myös salissa vallinneesta kohinasta ja epätietoisuudesta. Lopputulos olisi ollut luultavasti sama huolimatta siitä, kumpi palautusehdotus olisi tullut äänestykseen tai kuinka monta puheenvuoroa valtuutettujen olisi annettu pitää. Kyse on kuitenkin siitä, miten valtuuston toimintaa ohjataan tasavertaisella tavalla.

Valtuustokokous myös videoitiin ensimmäistä kertaa ja se löytyy edelleen netistä: http://jkl.fi/ajankohtaista/1/0/59769. Avoimuuden kannalta kokousten videointi on erityisen tärkeää ja käyntejä kyseisellä nettisivulla olikin ollut yli 7000!

Tarkemmat tiedot kaupunginvaltuuston päätöksistä löytyvät täältä: http://jkl.fi/ajankohtaista/1/0/59763

Seuraava kaupunginvaltuuston kokous on 25.3.

Pyöräparkkien putsaustempaus

Jyväskylän Kaupunkifillari on jyväskyläläisten pyöräilyn edistämisestä kiinnostuneiden henkilöiden perustama blogi, jonka tavoitteena on edistää pyöräilyä ja pyöräilyaiheista keskustelua Jyväskylän seudulla ja Keski-Suomessa. Kaupunkifillarissa kirjoitetaan laidasta laitaan ajankohtaisista ja kiinnostavista pyöräilyaiheista. Blogi pyrkii nostamaan esille esimerkiksi kunnallisen päätöksenteon kannalta tärkeitä teemoja. Olen yksi Jyväskylän Kaupunkifillarin kirjoittajista. Koen pyöräilyn edistämisen olevan yksi keskeinen asia siinä, että saamme kaupungistamme viihtyisän ja turvallisen. Hyötypyöräilyn lisääminen tekee hyvää niin ihmisille kuin ympäristöllemmekin. Bloggailen aiheesta lisää myöhemmin!

UponnutJyväskylän Kaupunkifillarin poppoon kanssa haluamme nostaa pyöräparkkien talvihoidon puutteet esille järjestämällä lauantaina 23.2. klo 12-14 pyöräparkkien putsaustempauksen (http://www.facebook.com/events/161737890646307/) . Todellisessa hyötyliikuntatempauksessa näytetään mallia parkkien puhdistamisesta putsaamalla kolilla ja lapioilla muutamia keskeisiä keskusta-alueen pyöräparkkeja. Kaupunki on alkanut vihdoinkin puhdistaa keskustan pyöräparkkeja lukuisien palautteidemme jälkeen. Siitä suuri kiitos Altekille! Tällä hetkellä kuitenkin lähestulkoon kaikki muut parkit ovat edelleen hautautuneina lumeen. Koulujen, oppilaitosten, yritysten, kiinteistöjen ja taloyhtiöiden pyöräparkkeja ei pääsääntöisesti puhdisteta talvisin. Mikäli talvipyöräilyä halutaan lisätä, tulee puitteiden olla kunnossa. Pyöräilystä pitää tehdä erityisesti talvisin helppoa ja mukavaa.

Putsaustempausta varten kokoonnutaan Jyväskylän yliopiston kirjaston edustalle klo 12. Kirjaston edustan parkin puhdistamisen jälkeen siirrytään lapioimaan muutama muu lähialueen parkki puhtaaksi lumesta. Ota oma lapio tai muu lumiväline mukaan (tarjolla myös muutamia lainalapioita) ja tule paikalle!

Tempaus järjestetään Jyväskylän Pyöräilyseuran sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ympäristö- ja liikuntavaliokuntien yhteistyönä.

Aren aukion pyöräparkki oli täysin lumen peitossa, jolloin pyörän parkkeeraminen oli tehty mahdottomaksi

Aren aukion pyöräparkki oli täysin lumen peitossa, jolloin pyörän parkkeeraminen oli tehty mahdottomaksi.

Lumien puhdistamisen jälkeen pyörät oli taas mahdollista parkkeerata helposti. Kaupunkikuvakin siistiytyi hetkessä!

Lumien puhdistamisen jälkeen pyörät oli taas mahdollista parkkeerata helposti. Kaupunkikuvakin siistiytyi hetkessä!

Etkö mitenkään pääse mukaan keskustan putsaustempaukseen? Ei haittaa. Ota lapio ja käy puhdistamassa joku läheinen parkki lumesta! Näin näytät positiivista esimerkkiä. Laita myös viesti parkin ylläpidosta vastaavalle taholle, mieluiten ennen ja jälkeen lapiointia -kuvien kanssa. Haastamme putsaustempauksen myötä kaikki toimijat puhdistamaan pyöräparkit lumesta! Rentoja ranteita lapiointiin!

Lue lisää Jyväskylän pyöräparkkien lumitilanteesta:
http://jkl.kaupunkifillari.fi/blog/2013/02/21/pyoraparkkien-talvikunnossapidosta-ja-parkkien-putsaustempaus-23-2/

Lähiliikuntapaikkaselvitys

Jyväskylän kaupunki on teettänyt selvityksen lähiliikuntapaikoista eli lähellä kaupunkilaisia olevista liikuntapaikoista, jotka ovat kaikille avoimia. Selvityksen mukaan liikuntapaikat ovat parempia kuin keskimäärin muissa kaupungeissa, mutta parantamisen varaa löytyy varmasti. Miten sinä kehittäisi liikuntapaikkoja? Torstaihin 28.2 asti voit antaa palautetta!

http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/lahi

Leikkipuisto

Uusi blogi, uusi maailma

Viimeiset kuukaudet ovat olleet itselleni suurten muutosten aikaa. Kuntavaalien tulos yllätti minut täydellisesti: 198 ääntä ja suoraan valtuustoon! Kiitos tästä uudesta haasteesta kuuluu minua äänestäneille. Mykistävää!

Alkuvuosi on ollut täynnä kuntapolitiikkaan tutustumista. Erilaiset perehdyttämistilaisuudet täyttävät mukavasti kalenteria ja vähitellen kuntavaikuttamisen väylät alkavat avautua. Askel askeleelta. Vielä on monia tuhansia askeleita ottamatta, mutta ensimmäiset on jo otettu.

Tähän blogiin tulen bloggailemaan kuntapolitiikkaan ja kenties muuhunkin liittyviä kirjoituksia. Itseäni kuntavaikuttamisessa kiehtoo eniten se, miten kuntalaisten ääni voisi kuulua enemmän päätöksenteossa.  Toivonkin, että otat minuun yhteyttä asiassa kuin asiassa hyvinkin matalalla kynnyksellä. Blogissa tulen kertomaan myös vinkkejä, miten äänensä voisi kenties saada kuulumaan paremmin.  Kaupunki on tehty ihmisiä varten ja me voimme yhdessä muokata siitä sellaisen kuin haluamme.

”You can get anywhere you want, one footstep at a time.”

 

img_9219.jpg

 

Keski-Suomen Vihreät
kaisa.peltonen@vihreat.fi
040 778 0541

Ota yhteyttä

Kiitos, että otit yhteyttä! Viestisi Kaisalle on toimitettu perille. Ohops!Tarkista, että olet täyttänyt kaikki kentät oikein.
Tyhjennä
© 2014-2015 Kaisa Peltonen.